نو اندیشان مدیریار کاسپین
ارسال شده توسط namyc
تسعیر ارز

تسعیر ارز

مثال : ثبت معامله ارزی دفاتر حسابداری شرکت :
اگر ما کالایی را در دو نوبتبه دلار فروخته باشیم یکی در تاریخ ۲۰/۲/۹۲ و دیگری در تاریخ ۴/۸/۹۲ بابت فروش کالا این ثبت را می زنیم .
۲۰/۲/۹۲ ح دریافتنی ۴۵۰۰۰ (بدهکار) فروش ۴۵۰۰۰ (بستانکار)(۲۵ دلار)
۴/۸/۹۲ ح دریافتنی ۵۰۰۰۰(بدهکار) فروش ۵۰۰۰۰ (بستانکار)(۳۰دلار)
درصورت تغییر نرخ ارز این ارقام باید در ترازنامه و در انتهای سال مالی تعدیل شوند .
مانده ارز در زمان تسعیر دلار۵۵=۲۵+۳۰
نرخ تسعیر ارز در انتهای سال مالی =۷۰۰۰ ریال
مبلغ دریافتی شرکت به دلار ۳۸۵۰۰۰=۷۰۰۰*۵۵
مبلغ ح دریافتی شرکت ۹۵۰۰۰=۵۰۰۰۰+۴۵۰۰۰
از آنجائیکه مبلغ واقعی دریافتی ما بیشتر از ح دریافتی ماست این اختلاف ۲۹۰۰۰۰=۹۵۰۰۰-۳۸۵۰۰۰ ریال به عنوان درآمد ناشی از تعبیر ارز شناسایی می شود .
سند حاصل در انتهای سال مالی :

ح دریافتی ۲۹۰۰۰۰ (بدهکار)
درآمد ناشی از تسعیر ارز ۲۹۰۰۰۰ ریال (بستانکار)
قابل ذکر است از لحاظ ریال ح دریافتی افزایش یافته است در حالیکه از لحاظ دلاری هیچ تغییری پیدا نکرده است .
چند نکته کلی :
معملات ارزی در زمان شناخت اولیه،باید بر اساس نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود (استاندارد شماره ۱۶ بند ۹)
از آنجا که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشوار است،بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده میشود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد …برای مثال،کلیه معاملاتی که طی یک هفته یا یک ماه انجام میشود براساس میانگین هفتگی یا ماهانه تسعیر میشود.لیکن چنانچه نوسات نرخ ارز قابل توجه باشد ،استفاده از نرخ میانگین برای تسعیر معاملات ارزی انجام شده طی دوره قابل اتکا نخواهد بود.(استاندارد ۱۶بند۱۰)
تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخهای متفاوت با نرخهایی که در ثبت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورتهای مالی دوره قبل به کار رفته است ،باید به عنان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود (استاندارد ۱۶بند ۱۷)

1 نظرات

    comments user

    ژامک

    ممنونم بابت مطلبتون.

    پاسخ

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *