نو اندیشان مدیریار کاسپین

* مشاوره و برنامه ریزی جامع بازار (گزارش جامع تحلیل موقعیت، آمیخته بازاریابی، بخش بندی بازار، بازارهای هدف، استراتژی های بازاریابی، پیش بینی های مالی و عملیات کنترلی )
* مشاوره و برنامه ریزی توسعه رضایت مشتری (استقرار سیستم های ارتباط با مشتری، پیاده سازی باشگاه مشتریان، تحلیل رفتار و تنظیم گزارش های روانشناختی خرید و فروش، ارزیابی رضایت مشتری، تحلیل وفاداری مشتری)
* مشاوره و. برنامه ریزی تبلیغات (تحلیل و ارائه گزارش از وضعیت تبلیغات شرکت، محصول و رقلا و ارائه برنامه تبلیغاتی)
* مشاوره و برنامه ریزی فروش (تحلیل و ارائه گزارش از ویژگی های فروش و برنامه ریزی فروش هدف سالانه، استقرار سیستم های مناسب فروش، شناسایی علل تغیرات فروش، توسعه فروش الکترونیکی)
* مشاوره و برنامه ریزی صادرات ( تحلیل وضعیت بازارهای صادراتی و مسائل مرتبط گمرکی )
* مشاوره و برنامه ریزی توسعه برند (مشاوره در خصوص وضعیت برند شناسی مدیران شرکت و کمک به استقرار فرآیند برند سازی )
* مشاوره و برنامه ریزی پورتفولیو (تجزیه و تحلیل سبد محصولات شرکت و ارائه گزارش های تحلیلی از بهترین نسبت های تولید محصول)
* مشاوره، برنامه ریزی و رصد قیمت (تحلیل وضعیت قیمت و ارائه گزارش از تغییرات و تحولات قیمت گذاری محصول شرکت و رقبا و پایش آن)
* مشاوره و برنامه ریزی توسعه محصول (تحقیق،تحلیل،مشاوره و کمک به استقرار واحد تحقیق و توسعه بهبود / معرفی محصولات جدید
و ….)
* مشاوره و برنامه ریزی توسعه کانال های توزیع (تحلیل کانال های توزیع و ارائه گزارش و برنامه، تحلیل کارایی نمایندگی ها و واحدهای پخش )
* مشاوره و برنامه ریزی توسعه مهارت (مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی در زیر بخش های بازاریابی )