نو اندیشان مدیریار کاسپین

* تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی
* اخذ کد کارگاهی از سازمان تأمین اجتماعی
* تهیه و پلمپ و تحریر دفاتر قانونی آئین نامه ماده ۹۵
* اخذ یا تمدید گواهینامه ارزش افزوده
* تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد و بیمه ماهیانه
* تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی (ماده ۱۶۹) و تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
* تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکردسالانه
* انجام کلیه تکالیف قانونی مربوط به مالیات تکلیفی (مالیات بر حقوق پرسنل)
* اخذ مفاصا حساب بیمه ای پیمانکاری
* ثبت اسناد و مدارک حسابداری به صورت سیستمی و مکانیزه و بایگانی اسناد حسابداری
* اجرای عملیات اصلاح حساب ها و رفع مغایرت حسابها
* تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تنظیم گزارشات مالی برون سازمانی (جهت ارائه به بانک ها و سازمان ها)
* معرفی و استقرار برترین سیستم های نرم افزار حسابداری در رده های مختلف
* طراحی و پیاده سازی سیستم کدینگ مالی و کدینگ انبار با توجه به خصوصیات ویژه صنعت
* تهیه و تنظیم بودجه بندی مالی واحد های تولیدی، بازرگانی، خدماتی
* تنظیم لوایح مالیاتی جهت ارائه در مراحل مختلف حل اختلاف مالیاتی
* استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
* حسابداری بهای تمام شده
* طراحی و پیاده سازی آئین نامه ها و دستور العمل های داخل سازمان و تعریف چارت سازمان
* تنظیم قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای کار