نو اندیشان مدیریار کاسپین
previous arrow
next arrow
Slider

فرصت یک اتفاق نیست، شما خالق آن هستید

تیم کاری

شرکت نو اندیشان مدیریار کاسپین

خدمات ما

با خدمات شرکت نامیک آشنا شوید

خدمات حسابداری

* تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی * اخذ کد کارگاهی از سازمان تأمین اجتماعی * تهیه و پلمپ و تحریر دفاتر قانونی آئین نامه ماده ۹۵ * اخذ یا تمدید گواهینامه ارزش افزوده * […]

خدمات بازاریابی

* مشاوره و برنامه ریزی جامع بازار (گزارش جامع تحلیل موقعیت، آمیخته بازاریابی، بخش بندی بازار، بازارهای هدف، استراتژی های بازاریابی، پیش بینی های مالی و عملیات کنترلی ) * مشاوره و برنامه ریزی توسعه رضایت مشتری (استقرار سیستم های […]

خدمات مدیریتی

* مشاوره برنامه ریزی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو * مشاوره و برنامه ریزی استقرار چرخه بهره وری * مشاوره و طراحی چشم انداز و برنامه استراتژیک * آسیب شناسی و عارضه یابی محیط داخلی و خارجی کسب […]